Medarbejderportalen

er et system der skal sikre, at der er styr på alle facetter i forbindelse med ny ansættelser og afskedigelser/opsigelser.

Hvad er Medarbejderportalen i korte træk?

Et onlinesystem, der giver mulighed for at digitalisere alle faser i nyansættelser og fratrædelser

  • Både de materielle og de immaterielle.
  • Sørge for at arbejdspladsen fremstår som en professionel arbejdsplads, hvor der er styr på både de store linjer og detaljerne.
  • Indhente en økonomisk gevinst, både i form af sparede ressourcer og tabt ”Produktionstid”.
  • Sikre opfølgning til rette tid og af de rette personer.

Kontakt os, og lad os vise, hvordan et stærkt On- & Offboardingsystem, kan ensrette og lette jeres HR processer.
Telefon 33 18 72 00
Mail info@signatur.dk